SVEG Experimentell arkeologi

Om experimentell arkeologi

Experimentell arkeologi är en typ av forskning som är förknippad med rekonstruktion av forntidsmiljöer och levande. Genom praktisk tillämpning av historiskt källmaterial och fynd och rekonstruktioner försöker man förstå hur arkeologiska fynd har använts, bevara traditionella bygg- och hantverkskonster och testa hypoteser.

Även om man i möjligaste mån försöker hålla sig till information från historiska källor och arkeologiska fynd krävs det ibland kompromisser, om källor är bristfälliga eller för att tillmötesgå moderna lagar och regler. 

Arkeolog Anders Ödman vid Lunds arkeologiska institution är en av föregångarna inom experimentell arkeologi. Universitetskurser i ämnet har gett experimentell arkeologi större akademisk acceptans.

Föreningen SVEG har under många år varit inblandad i olika projekt inom experimentell arkeologi. Nedan hittar du ett axplock från föreningens hemsida: