SVEG Marinarkeologi

Marinarkeologi

Marinarkeologi är ett vetenskapsområde som utforskar mänsklig historia genom att undersöka lämningar under vatten eller i anknytning till vatten. Ämnet innefattar bland annat sjöhistoria, dykning, undersökning och bärgning av fynd. Forskningen undersöker historisk sjöfartsverksamhet och skeppsbyggande men även hamnar och livet ombord på skepp. Undersökningar och utgrävningar under vatten kräver speciell kunskap och redskap. 

Föreningen SVEG har under åren varit inblandad i ett flertal marinarkeologiska projekt. Här finner du ett axplock från föreningens hemsida: