Fiske lödde å

Fiska i Lödde å

Området längs Lödde å vid Löddeköpinge är lätt tillgängligt från land. Det är en bra plats för att hitta stor abborre och gädda.

För fiske inom området krävs giltigt fiskekort eller fiskerättsbevis. Kortet gäller innehavaren och dennes maka/make/sambo. Barn & ungdom under 16 år behöver inget fiskekort. 

Skaffa fiskekort

Fiskekort kan även köpas på plats i Löddeköpinge hos:
Lödde Båt & Kanotcenter, 070-546 54 25
Shell Löddeköpinge, 046-70 50 90
ICA Supermarket, 046-706170

Fiskevårds-området

Löddeån är ett fiskrikt vattendrag och ett attraktivt fiskevatten för en ökande skara fritidsfiskare.

Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde bildades 1990 för att skapa en gemensam förvaltning av fisket i ån. Föreningen ansvarar för att fiske ska upplåtas åt allmänheten, vilket sker genom försäljning av fiskekort. Detta används till fiskevård, tillsyn eller andra åtgärder som gagnar fisket.

Området utgörs av allt vatten i åns huvudfåra från mynningen till och med Lilla Harrie.

Läs mer