Vikingaskepp

 

Skeppet Erik Emune

I början av 1980-talet påträffades fem sänkta vikingaskepp i en spärr in till Foteviken strax nord-öst om Höllviken i sydvästra Skåne. Vid en marinarkeologisk undersökning togs ett av skeppen upp och det är detta skepp som föreningen SVEGs medlemmar, med bland annat Jan Mellring i spetsen, byggt en fullskalig kopia av. Det elva meter långa skeppet är döpt till Erik Emune, efter den skånska kung som stod som segrare efter slaget vid Foteviken i juni år 1134.

Skeppet är smalt och har haft fjorton roddare, vilket tyder på att det varit ett litet krigsskepp. Totalt kan det bära cirka 20 man. Med seglet satt kan man nå höga hastigheter. Om det blir stiltje kan även de fjorton årorna ge skeppet en anmärkningsvärd fart. Det är troligt att originalet använts som ett bevakningsskepp, kanske ett patrullskepp som kontrollerat Höllvikens och Fotevikens stränder för tusen år sedan.

Kopian av skeppet är tillverkat av föreningen SVEGs skickliga och kunniga marinarkeologer och båtbyggare. 

Färder

Skeppet Erik Emune fördes  av föreningen SVEGs skeppslag 1998 på trailer till Stockholm och var med i segelregattan under Kulturhuvudstadsåret. Därefter seglade skeppslaget med Erik Emune till Birka. 

År 1999 fördes vårt skepp  med  föreningen SVEGs skeppslag på trailer till den stora vikinga-marknaden i Normandie och här plöjde hon stolt genom Engelska kanalens vågor.

År 2000 rundade SVEG skeppslag med Erik Emune Själlands norra udde och tog sig till Roskilde vikingamarknad.